Tekink Sondaj / İSG

Teknik Sondaj A.Ş.
Petrol Arama ve Sondaj, Doğalgaz Arama ve Sondaj, Jeotermal Arama ve Sondaj
İ S G

HIZLI MENU

------------------
İLETİŞİM
------------------------------------------------
tekniksondaj@gmail.com Merkez Mah. Değirmenbahçe 102. Cad. A1A Bl. D.: 32 İSTWEST Konutları  Yenibosna - Bahçelievler - İstanbul

0090 212 550 54 38 pbx

Teknik Sondaj A.Ş.

Teknik Sondaj 
© 2015 Tüm Hakları Saklıdır    |     Privacy Policy

Teknik Sondaj Petrol Sondajı, Doğalgaz Sondajı, Jeotermal Sondajı

Teknik Sondaj Petrol Sondajı, Doğalgaz Sondajı, Jeotermal Sondajı

Çalışmalar
Sondaj
Çamur sirkülasyonlu rotary sondaj en yaygın sistemdir.
TeknikSondaj’ın uzun süreli başarısını sürdürebilmesi için ürünlerimizin kalitesini sürekli olarak geliştirmemize bağlı olduğu bilinmektedir, tabii ki insan sağlığı, operasyonel güvenlik ve çevre koruma konuları kalitenin ayrılmaz parçalarını oluştururlar ve bu kapsamda yer almaktadırlar. - Şirket personeli; kendi sağlıkları, güvenli operasyon, kalite ve çevreye minimum zarar konularında sorumludurlar. Şirketimiz, personelimizin güvensiz çalışma ortamlarını veya eylemleri önlemek için getirilecek mantıklı önerilerine daima açıktır. - İSG politikalarını benimsemek ve uygulamak tüm yönetimin sorumluluğundadır. - KYS Yönetim Sistemimiz ile amaçlarımız belirlenir, sonuçlar analiz edilir ve her daim eylemlerimizin ve sistemimizin daha iyiye taşınması için çalışmalar yapılmaktadır. - Olabilecek en makul ve uygulanabilir çalışma ortamlarını yaratmak amacımızdır. Müşteri memnuniyetini sağlamak amacı ile hizmetlerimizde, proje gereklilikleri ile uyumlu ve diğer paydaşlar ile işbirliği içinde çalışmaktayız. - İSG politikamız mevcut kanun ve yönetmeliklere harfiyen uymakla beraber teknolojinin ve tecrübelerin getirdiği ek tedbirleride kapsamaktadır. Ayrıca verdiğimiz hizmetlerde müşterilerimizin uygulamak isteyeceği standartlar dikkate alınmakta ve uygulanmaktadır. - KYS sistemimiz sıklıkla değerlendirmeden geçmekte ve güncellenmektedir.